THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHIỆM KỲ 2015 - 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2018 – 2020

THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHIỆM KỲ 2015 - 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2018 – 2020

Trong 02 ngày, 7/6 đến 8/6 Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long nhiệm kỳ 2015-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2020.

Đoàn Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Đến với hội nghị lần này đoàn Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM có bài tham luận “Giải pháp triển khai các quyết định của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh để đẩy mạnh văn hóa đọc tại Thư viện KHTH.TPHCM”

Ông Bùi Xuân Đức - Giám đốc Thư viện KHTH.TPHCM trình bày tham luận.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Liên hiệp thư viện ĐBSCL nhiệm kỳ 2015 - 2018 đã tuyên bố hết nhiệm kỳ. Đồng thời, Hội nghị bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2020, gồm: Ông Lý Hoàng Vũ, Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau (Chủ tịch); bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang và bà Phạm Thị Hồng Liễu, Giám đốc Thư viện tỉnh Bạc Liêu (Phó Chủ tịch).

Ban Chấp hành Liên hiệp thư viện ĐBSCL nhiệm kỳ 2018 - 2020

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị