Lớp Tập huấn Nghiệp vụ Thư viện thuộc dự án “Thư viện số lưu động – Bánh xe tri thức” giai đoạn 2

Thực hiện kế hoạch trong khuôn khổ dự án “Thư viện số lưu động – Bánh xe tri thức” giai đoạn 2, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện các trường trong dự án tại quận 2, quận 8 và cán bộ thư viện tại huyện Hóc Môn. Chương trình tập huấn do các cán bộ Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đảm nhiệm gồm các nội dung chủ yếu như sau: Giới thiệu hệ thống thư viện công cộng Việt Nam và Singapore, công tác phục vụ bạn đọc, phát huy vốn tài liệu, dịch vụ tư vấn, trưng bày triển lãm, tổ chức tọa đàm và kể chuyện sách, hợp tác chia sẻ/các chương trình vì cộng đồng, phát triển đội ngũ tình nguyện viên. Thời gian diễn ra tập huấn là bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị