Tài liệu số Liên hiệp Miền Đông Nam Bộ Và Cực Nam Trung Bộ

 

Mô tả CSDL

Khả năng truy cập của  thư viện thành viênLiên hiệp Thư viện KVMĐNB & CNTB

Tra cứu biểu ghi thư mục (OPAC)
Tài nguyên số từ các nhà xuất bản

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Tổng hợp do Thư viện tỉnh BR-VT bổ sung. Gồm 3.000 nhan đề với các chủ đề: Kinh tế, ….

- Phục vụ rộng rãi bạn đọc tại BR-VT.

- Bạn đọc của thư viện thành viên  Liên hiệp Thư viện KVMĐNB & CNTB sẽ được phục vụ thông qua 05 tài khoản chia sẻ cho thư viện thành viên.

Sách điện tử của Nhà xuất bản Trẻ do Thư viện tỉnh BR-VT bổ sung. Gồm: ….

- Phục vụ rộng rãi bạn đọc tại BR-VT.

- Bạn đọc của thư viện thành viên  Liên hiệp Thư viện KVMĐNB & CNTB sẽ được phục vụ thông qua 05 tài khoản chia sẻ cho thư viện thành viên.

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Tổng hợp do Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh bổ sung. Gồm 3.000 nhan đề với các chủ đề: Kinh tế, …. - Phục vụ rộng rãi mọi đối tượng bạn đọc không giới hạn.

Tài liệu VN được Thư viện tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức. Bao gồm:

-

- Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc CSDL địa chí Bình Dương.

- Các CSDL/ Bộ sưu tập khác cần có tài khoản do Tailieu.vn cung cấp.
Tài nguyên số do thư viện thực hiện
Thư viện số do TV Khoa học Tổng hợp xây dựng bao gồm các Bộ sưu tập theo chủ đề về Nông nghiêp; Luận văn/ Luận Án; Tài liệu ngiệp vụ thư viện; Tài liệu Hán Nôm; Phim học Ngoại ngữ; Sách nói, ...

- Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc;

- Đối với một số CSDL sẽ được hạn chế quyền truy cập, bạn đọc tại Tp. HCM đăng ký trực tuyến hoặc liên lạc thủ thư của thư viện để được phục vụ. (Thông tin liên lạc). Bạn đọc tại các tỉnh liên lạc với thủ thư thư viện tỉnh để được phục vụ. Mẫu Giấy đăng ký (đính kèm).

CSDL toàn văn địa chí do Thư viện tỉnh Bình Dương xây dựng, bao gồm nhiều tài liệu toàn văn về Đất nước, nhân vật, sự kiện Bình Dương và các vùng miền lân cận.

- Bạn đọc được khai thác tự do tại thư viện tỉnh.

- Truy cập từ xa bạn đọc cần có tài khoản riêng, vui lòng liên lạc thủ thư để được hỗ trợ. Nguyễn Thị Bình Dương; Email: binhduong@gmail.com; ĐT: 0909xxxxx

CSDL toàn văn địa chí do Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng, bao gồm nhiều tài liệu toàn văn về Đất nước, nhân vật, sự kiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các vùng miền lân cận.

- Bạn đọc được khai thác tự do tại thư viện tỉnh.

- Truy cập từ xa bạn đọc cần có tài khoản riêng, vui lòng liên lạc thủ thư để được hỗ trợ. Nguyễn Thị xxxx; Email: bariavungtau@gmail.com; ĐT: 0909xxxxx

Tài nguyên số theo Bộ sưu tập (do thư viện thực hiện)
Bộ sưu tập tài liệu về Cây ăn trái, tài liệu được chia sẻ bởi Viện Cây ăn quả Miền Nam. CSDL bao gồm nhiều đề tài, kết quả nghiêp cứu do Viện Cây ăn trái thực hiện; Bài viết từ các Hội nghi, Hội thảo về nông nghiệp; Sổ tay hướng dẫn Thực hành nông nghiệp tốt (GAP). - Bạn đọc được truy cập tự do.
Bộ sưu tập về Luận án Tiến sĩ (sau năm 1975), bao gồm tất cả các lĩnh vực. -  Bạn đọc được truy cập tự do.
Bộ sưu tập tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. -  Bạn đọc được truy cập tự do (được sự cho phép của gia đình Cố Luật sư)
- Bộ sưu tập tài liệu nghiệp vụ thư viện, gồm văn bản, tiêu chuẩn về ngành thư viện, tài liệu hội nghị, hội thảo ngành. - Phục vụ mọi đối tượng.
- Tài liệu Hán Nôm do Thư viện KHTH phối hợp với các thư viện và bảo tàng các tỉnh Bắc Trung bộ số hóa, sưu tầm từ 2009 - 2018 - Bạn đọc cần đăng ký tài khoản để sử dụng CSDL này. Bạn đọc vui lòng đăng ký qua Mẫu Đăng ký, liên hệ thủ thư đợc hướng dẫn.
Tài nguyên số hữu ích truy cập tự do

Hệ thống đã  liên kết dữ liệu của 12 đơn vị (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) cùng với dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ  và Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN

Dữ liệu của các đơn vị liên kết đã được cập nhật lên Hệ thống với hơn 145.000 tài liệu thư mục của 14 đơn vị, trong đó có hơn 15.000 tài liệu toàn văn của 10 đơn vị. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tra cứu xem thông tin thư mục và toàn văn trực tuyến các kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án, sách, tạp chí,… của 14 đơn vị liên kết trên Hệ thống.

- Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc;

 

Kho dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới, cần thiết cho các nhà hoạch định chiến lược, nghiên cứu. CSDL phù hợp cán bộ giảng dạy và sinh viên.

- Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc;

Kho Kiến thức mở Ngân hàng Thế giới

- Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc;