THÔNG BÁO HỌP MẶT BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014

Home / Thông Báo / THÔNG BÁO HỌP MẶT BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014

THÔNG BÁO HỌP MẶT BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014

Thời gian: 2:00 PM thứ 7 ngày 22.02.2014
Địa điểm: 201 Nguyễn Văn Thủ, Q1, TP. HCM
Các trưởng team, trưởng ban, trưởng dự án, hội phó, hội trưởng, phó ban tuần này chuẩn bị kế hoạch 2014 nhé! Trung bình mỗi người có 10 phút để trình bày và 5 phút để thảo luận.
Đề nghị mọi người mang theo đồ ăn chống đói.

Cụ thể:

 1. Tiến Hùng – Huy Khánh: báo cáo tiến độ, kết quả ISO toàn bộ các quy trình của NL
 2. Huyền Vũ: kế hoạch tài chính của NL năm 2014
 3. Huy Khánh: kế hoạch GĐSC 17
 4. Tiến Hùng: kế hoạch Dạ tiệc Sẻ chia lần 3
 5. Hoàng Vân: ISO Ươm Mầm Những Ước Mơ Xanh, kế hoạch Ươm Mầm, timeline toàn bộ kế hoạch của hội năm 2014, định hướng phát triển hội năm 2014
 6. Ánh Vân – Ngọc Hải: kế hoạch PR cho năm 2014 tất cả các chương trình của hội và nhận diện thương hiệu hội
 7. Thu Sinh: kế hoạch tổ chức các event nội bộ cho thành viên
 8. Minh Nguyệt: báo cáo tồn quỹ NL
 9. Ngọc Quang: kế hoạch GĐCS 16
 10. Mai Thảo, Ngọc: kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự
 11. Nhật Vy – Hoàng Sơn: kế hoạch đội văn nghệ năm 2014
 12. Ngọc Duyên: kế hoạch chăm sóc MTQ năm 2014
Yêu cầu bản kế hoạch: mình gửi đính kèm mẫu (link Facebook)
Tất cả các kế hoạch đều gửi trước về info@notlang.org và cc cho kiemsoat@notlang.org nhé bà con
Deadline: 23h thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2014
Cuộc họp này rất quan trọng cho hoạt động của hội năm 2014. Đề nghị tất cả các thành viên sắp xếp thời gian tham gia.
Thay mặt Ban tổ chức hội 
Hội trưởng
Võ Hoàng Vân

Leave a Comment

Đóng Góp